REVIVE

“Revive, é unha homenaxe á nosa Terra, un canto á vida, unha súplica desnuda para despertar a conciencia humana”
Sábado, 13 de abril
REVIVE nace coa intención de crear un espazo, onde se fomente o consumo responsable, o desenvolvemento de hábitos hacia unha vida máis sustentable e sostible, onde se promova coa urxencia que require, unha sólida conciencia ambiental.
Ademáis incentiva a emprendedores a compartir e exhibir os seus productos neste espazo de comercio xusto.
Ó ser unha feira temática, (pioneira no seu xénero na zona do Ribeiro); requerimos que todolos productos e proxectos compartan e fomenten os seguintes conceptos:
  • *Arte e diseño Ecolóxico *Suprarreciclaxe
  • *Sustentabilidad *Sostenibilidad *Economía solidaria