Enquisa plan estratéxico de turismo de Ribadavia

O Concello de Ribadavia está en proceso de elaboración do Plan Estratéxico de Turismo, o cal ten como obxectivo marcar a liña directriz turística para os próximos anos, co propósito de converter o municipio nun destino turístico consolidado e competitivo, mantendo o seu encanto rural e poñendo en valor os seus recursos e patrimonio cultural e natural.

Por iso, para a correcta elaboración deste plan é imprescindible contar coa opinión e colaboración da poboación local de Ribadavia. É por iso que, a continuación, atoparán un conxunto de preguntas coa intención de coñecer e analizar a percepción da actividade turística no municipio.

O prazo de participación remata o 17 de xaneiro de 2024.

As respostas serán completamente anónimas

Os dejamos el QR y el link con el acceso a la encuesta:

Encuesta totalmente anónima ⇒