8ª CARREIRA PEDESTRE RIBADAVIA

La Carrera se cambio para el 3 de diciembre.

Por razóns técnicas, acórdase mudar a data de celebración da 8ª edición da Carreira Pedestre para o día 3 de Decembro, ao fixar a semana pasada a Federación Galega de Atletismo a MEDIA MARATHON DE VILAGARCIA, proba incluída dentro do Campionato Xunta de Galicia de Marathón, que forma parte do calendario oficial da FG Galega de Atletismo, que restaría participantes a nosa proba de caracter popular.
Todos os inscritos a data de hoxe poden solicitar á Secretaría da FG de Atletismo a devolución do ingreso por dereitos de participación no caso de non atoparse interesados en participar na nova data.